• Viktor ŠVAB u.d.i.a. 031/ 575 290
 • REFERENCE – DOSEDANJI PROJEKTI :

   

  PROJEKTI V SAMOSTOJNI REŽIJI

  222 ODSTRANITEV POMOŽNEGA KMETIJSKEGA OBJEKTA IN GRADNJA GOSPODARSKEGA POSLOPJABoštjan POGAČNIK, Nemilje, Zgornja Besnica, projekt PGD, projekt PZI
  1. 2012 –
  221 ODSTRANITEV STAREGA IN GRADNJA NOVEGA KOZOLCABoštjan POGAČNIK, Nemilje, Zgornja Besnica, projekt PGD za gradnjo nezahtevnega objekta

  VIII. – X. 2011

  220 LEGALIZACIJA REKONSTRUKCIJE STAREJŠE STANOVANJSKE HIŠE IN DOZIDAVEValentina in Franc KINDLHOFER, Zasip, Bledm projekt PGD

  VII. – XI. 2011

  219 RUŠITEV STARE IN GRADNJA NOVE STANOVANJSKE HIŠESlavko VAVTAR, Žerjavec, Jesenice, projekt PGD, projekt PZI

  II – V. 2011

  218 DOGRADITEV KOZOLCABoštjan POGAČNIK, Nemilje, Zgornja Besnica, projekt PGD za gradnjo nezahtevnega objekta

  II.-IV. 2011

  217 VIZUALIZACIJA ZAZIDALNEGA NAČRTA CERKNICATamara KOROŠEC, Cerknica, fotorealistični prikazi – renderingi

  II. – VIII. 2011

  216 GRADNJA GARAŽEJanez ŠIVIC, Vrba, projekt PGD za gradnjo nezahtevnega objekta

  I.  – III. 2011

  215 STANOVANJSKA HIŠA – PRIZIDAVA IN REKONSTRUKCIJAAnton in Antonija HOTKO, Grobeljca, Šmartno pod Šmarno goro, projekt PZI

  IX. – XI. 2010

  214 STANOVANJSKA HIŠA – REKONSTRUKCIJA MANSARDEBoštjan OKRŠLAR, Goričane, Medvode, projekt PZI

  VIII. – XI. 2010

  213 PREUREDITEV STANOVANJA – IDEJNA ZASNOVA NOTRANJE OPREMEJani ŽLINDRA, Bistrica pri Tržiču, projekt IDZ

  IV. – V. 2010

  212 REKONSTRUKCIJA PRITLIČNE ETAŽE OBJEKTA, GRADNJA ZVONIKA Z NOVIM VHODOM IN GRADNJA ZUNANJEGA STOPNIŠČAŽupnišče Bistrica pri Tržiču, projekt IDZ

  I. – V. 2010

  211 LEGALIZACIJA IN PORUŠITEV NELEGALNE GRADNJE PRIZIDKA, LEGALIZACIJA STOPNIŠČA, NADZIDAVA TERAS IN REKONSTRUKCIJA PODSTREŠJA OBSTOJEČE STANOVANJSKE HIŠE, PORUŠITEV NADSTREŠNICE TER GRADNJA GARAŽEBesim HABIBOVIĆ, Jesenice, projekt PGD, projekt PZI

  I. – V. 2010

  210 GRADNJA PRIZIDKA K STANOVANJSKI HIŠI IN GRADNJA PARKIRIŠČA S PRIKLJUČKOM NA OBČINSKO CESTOStane POTOČAN, Radovljica, projekt PGD

   II. 2010 –

  – IX. 2010

  209 REKONSTRUKCIJA PODSTREŠJA STANOVANJSKE HIŠE IN LEGALIZACIJA NADSTREŠNICEIgor RAMŠAK, Otoče, Podnart, projekt PGD, projekt PZI

  IX. 2010 –

  – II. 2011

  208 GRADNJA STANOVANJSKE HIŠEBoris ŠVAB,  Bistrica-Tržič,  idejni projekt IDP, projekt PGD, Projekt PZI

  IX. 2009 –

  207 GRADNJA PRIZIDKA K STANOVANJSKI HIŠIMarjan KUSTERLE, Blejska Dobrava, projekt PGD, projekt PZI

  V. – IX. 2009

  206 PRIZIDEK K STANOVANJSKI HIŠIBranko KMET, Koroška Bela, projekt PGD, projekt PZI

  VI.-VIII 2009

  205 KOZOLEC NEMILJEBoštjan POGAČNIK, Nemilje, Idejna zasnova s 3D prikazom in izvedbeni načrt

  V.-VI. 2009

  204 KOZOLEC LEŠEViktor ŠVAB, Tržič, Obdelava obstoječega kozolcaIdejna zasnova s 3D prikazom in izvedbeni načrt

  VI. 2009

  203 STANOVANJSKA HIŠA ŠVAB – KOROŠKA 14 TRŽIČViktor ŠVAB, Tržič, arhitekturni posnetek obstoječega stanja za projekt prenove

  I. 2009

  202 PORUŠITEV OBSTOJEČE IN GRADNJA NOVE STANOVANJSKE HIŠEPeter MEGLIČ,  Sebenje-Križe pri Tržiču,  idejni projekt IDP

  XII. 2008

  201 STANOVANJSKA HIŠA LAVTARAnton LAVTAR, Sebenje – Križe pri Tržiču, projekt PGD

  III. 2006 –

  – I. 2007

  200 PORUŠITEV SKEDNJA IN GRADNJA STANOVANJSKE HIŠEPavel POTOČNIK,  Nemilje – Zgornja Besnica, projekt PGD

  I.-XII. 2005

  199 PORUŠITEV DRVARNICE Z GARAŽO IN GRADNJA STANOVANJSKEHIŠE Z DELAVNICO IN GARAŽOBoštjan POGAČNIK, Nemilje-Zg. Besnica, projekt IDZ

  VI. 2005

  198 PORUŠITEV OBSTOJEČE IN GRADNJA NOVE STANOVANJSKE HIŠEDavorin DRAGINC, Žiganja vas-Križe pri Tržiču, projekt IDP

  – VI. 2005

  197 UREDITEV DNEVNE SOBE S KAMINOMBreda PODGORŠEK, Britof-Kranj, projekt notranje opreme

  XII. 2004

  196 GARAŽA – RAZVRSTITEV OPREMEViktor ŠVAB, Bistrica-Tržič,  projekt PZI

  V. 2003

  195 HIŠA POGAČNIK NEMILJE –  DVORIŠČNI NADSTREŠEKBoštjan POGAČNIK,  Nemilje-Zg. Besnica, projekt PZI

  III. 2003

  194 HIŠA POGAČNIK NEMILJE – ARHITEKTURNA UREDITEV FASADE IN ZUNANJE UREDITVEBoštjan POGAČNIK,  Nemilje-Zg. Besnica, idejni projekt

  III. 2003

  193 OBJEKT ŽUPNIŠČA ROČEVNICA – ARHITEKTURNI POSNETEKOBJEKTA IN RAZŠIRITEV ODPRTIN V NOTRANJIH NOSILNIH STENAHŽUPNIŠČE Ročevnica,  Ročevnica-Bistrica pri Tržiču,  projekt PZI

  – IX. 2002

  192 OTROŠKA SOBA-NOTRANJA OPREMAMatic ŠVAB,  Bistrica—Deteljica-Tržič,  projekt PZI

  V. 2002

  191 GRADNJA STANOVANJSKE HIŠEVico KONDIČ, Kranj,  projekt PGD/PZI

  – III. 2002

  190 LOKAL IGRALNICE PLANINA KRANJArhitekturni posnetek obstoječega stanja

  IX. 2001

  189 NADZIDAVA OBSTOJEČE STANOVANJSKE HIŠEMarko MAZI, Sp. Besnica –Kranj,  idejni projekt in projekt PZI

  I.-III. 2000

  188 ARHITEKTURNI POSNETEK OBSTOJEČEGA STANJA V KOMPLEKSU STARA SAVA GREGORČIČEVA 8 KRANJMERKUR TRGOVINA IN STORITVE d.d. KRANJ, projekt PID

  IX. 1999 –

  187 MONTAŽNA HIŠA DEBEVECJanez DEBEVEC, Luže-Šenčur,  projekt IDZ

  IX.1999

  186 MONTAŽNA HIŠA MARTINEC – JELOVICA S 8-40ARHITEKTNI BIRO KRANJ,  projekt arhitekture PGD/PZI

  VI. 1999

  185 ORGANIZACIJA PRODAJNEGA PROSTORA V SKLOPU TRGOVSKEGA OBJEKTA – ARHITEKTURNI POSNETEK OBSTOJEČEGA STANJASabina ZAGORŠEK, Tržič, načrt arhitekturnega posnetka obstoječega stanja

  V. 1999

  184 HIŠA BIZJAK BOVEC – POPOTRESNA PRENOVA Z RAZŠIRJENO VSEBINO – TURISTIČNI APARTMAJIPPK-projektivno podjetje Kranj, projekt PGD

  XI. 1998 –

  – II. 1999

  183 MONTAŽNA HIŠA – DVOJČEKBrčko-BIH, projekt IDZ

  IX. 1999

  182 VOJAŠNICA ŠKOFJA LOKA – ARHITEKTURNI POSNETEK OBSTOJEČEGA STANJAARHITEKTNI BIRO Kranj,  projekt arhitekturni posnetek obstoječega stanja

  VIII. 1998

  181 HIŠA KRAMARMatija in Urška KRAMAR, Sebenje-Križe pri Tržiču,  projekt IDZ

  III. 1998

  PROJEKTI V PODJETJU »ART STUDIO d.o.o. KRANJ«

  180 IDEJNI URBANISTIČNI 3D PRIKAZAQUASAVA KRANJ

  VII. 2009

  179 ODSTRANITEV OBJEKTA IN GRADNJA PRIZIDKA K STANOVANJSKI HIŠI Anton JARC, Strahinj-Naklo, projekt PGD

  I.-V. 2009

  178 TRGOVINA Z ŽIVILI LIDL V SINJI GORICI – VRHNIKALIDL trgovsko podjetje, projekt PID

  VII. 2009

  177 STANOVANJSKI BLOKI MEDVODESodelovanje pri projektu PZI: izdelava prerezov, fasad, barvnih študij in detajlov;

  II.-V. 2009

  176 TRGOVINA Z ŽIVILI LIDL V SINJI GORICI – VRHNIKALIDL trgovsko podjetje, projekt PZI

  XII. 2008 – II. 2009

  175 STANOVANJSKA HIŠA BAJŽELJBrane BAJŽELJ, Orehek Kranj, projekt PZI

  XII. 2008 –

  – II. 2009

  174 ODSTRANITEV OBJEKTOV IN GRADNJA STANOVANJSKE HIŠE IN GARAŽEBojan JERAJ, Žiganja vas –Tržič, projekt PGD

  III.-IX. 2008

  173 VEČSTANOVANJSKI BLOK STRUŽEVOMestna občina Kranj, projekt PID

  X. 2008

  172 REKONSTRUKCIJA PODSTREŠJA IN STOPNIŠČACUDV-Center za usposabljanje in varstvo Matevža Langusa RadovljicaProjekt PGD

  IV-IX. 2008

  171 POSLOVNO STANOVANJSKI OBJEKTBrane in Erika TERAN, Duplje, Projekt PID

  III.-IV.2008

  170 NASELJE ENODRUŽINSKIH STANOVANJSKIH HIŠ MORAVČEZazidalni načrt, idejna zasnova IDZ

  III. 2008

  169 NASELJE ENODRUŽINSKIH STANOVANJSKIH HIŠ ZAVRŠNICAZazidalni načrt, idejna zasnova IDZ

  IX. 2008

  168 IDEJNI URBANISTIČNI 3D PRIKAZŽELZNIŠKA POSTAJA KRANJ

  VII. 2008

  167 DVE ENODRUŽINSKI HIŠI BLEDProjekt IDZ

  VI.-VII. 2008

  166 ŠTIRI ENOSTANOVANJSKE HIŠE DUPLJEGrafična obdelava situacije, tlorisov in fasad za prodajni prospekt

  IV.-V. 2008

  165 OZNAČEVALNI ZNAKI – PIKTOGRAMIPlanina Kofce, Grafična zasnova

  IV. 2008

  PROJEKTI V PODJETJU »AB NADIŽAR d.o.o. KRANJ«

  164 HLEV ZA KONJEJGZ Brdo protokolarne storitve RS, projekt legalizacije gradnje PGD

  I.-II. 2008

  163 KOVAČNICA Z REMIZOJGZ Brdo protokolarne storitve RS, projekt legalizacije gradnje PGD

  I.-II. 2008

  162 SILOSAJGZ Brdo protokolarne storitve RS, projekt legalizacije gradnje PGD

  I.-II. 2008

  161 KOZOLEC »TOPLAR« VELIKIJGZ Brdo protokolarne storitve RS, projekt legalizacije gradnje PGD

  I.-II. 2008

  160 KOZOLEC »TOPLAR« MALIJGZ Brdo protokolarne storitve RS, projekt legalizacije gradnje PGD

  I.-II. 2008

  159 BRUNARICAJGZ Brdo protokolarne storitve RS, projekt legalizacije gradnje PGD

  I.-II. 2008

  158 PRIZIDEK K STANOVANJSKI HIŠIKristijan GNILŠAK, Kranj, projekt legalizacije gradnje PGD

  I.-II. 2008

  REKONSTRUKCIJA STANOVANJSKE HIŠEEdmund POŽGAJ,  Kranj,  arhitekturni posnetek obstoj. Stanja, projekt IDZ

  -XII. 2007

  157 NADVIŠANJE OBSTOJEČE TERASE POSLOVNEGA OBJEKTAIC-DOM d.o.o. Kranj,  projekt IDZ

  VII.-VIII. 2007

  156 RUŠITEV OBSTOJEČIH OBJEKTOV – STANOVANJSKE HIŠE IN GOSPODARSKEGA POSLOPJADARS d.d., DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJIStrahinj-Naklo, načrt rušitve

  I.-VI. 2007

  155 LEGALIZACIJA IN DOGRADITEV ŠPORTNEGA DOMA ŠENČURObčina Šenčur, projekt IDZ, PGD

  VII. 2007 –

  – II. 2008

  154 NADZIDAVA GARAŽ ZA TOVORNA VOZILANataša HAFNER-BOŠTJANČIČ, Bitnje pri Kranju, projekt PID

  I. 2008

  153 PRIZIDEK K STANOVANJSKI HIŠIAlojz URBANC, Goriče-Golnik, projekt PGD

  IX. 2007 –

  – II. 2008

  152 GRADNJA STANOVANJSKE HIŠEMatjaž HRVATIN, Bitnje-Kranj, projekt PGD

  X. 2007 –

  – II. 2008

  151 STANOVANJSKA HIŠA  (Jelovica)Špela ALJANČIČ,  Retnje-Tržič,  projekt PGD

  X. 2007-

  II. 2008

  150 DOZIDAVA OBJEKTA, NADZIDAVA TERASE, REKONSTRUKCIJA IN SPREMEMBA NAMEMBNOSTI IZ ENE V VEČSTANOVANJSKI OBJEKTMartin RUPNIK,  Šenčur,  projekt PGD

  -VII. 2007

  149 OBNOVA VRTNARIJE-NADOMESTNA GRADNJA STEKLENJAKOV S KONZOLNIMI NAPUŠČI IN UREDITEV PARKIRIŠČAJGZ BRDO-PROTOKOLARNE STORITVE RS,  projekt PGD_PZI

  I. 2007-

  V. 2007

  148 PRIZIDEK K STANOVANJSKI HIŠIGregor ALJANČIČ, Retnje-Tržič,  projekt PGD

  X. 2006-

  II. 2007

  147 GRADNJA STANOVANJSKE HIŠE Z GARAŽOAngela in Jože KERN, Kranj, projekt PGD_PZI

   III. 2005 –

  – I. 2007

  146 ŠTIRISTANOVANJSKI HIŠIPTS d.o.o., Janez ŠUBIC, Kokrica-Kranj,  projekt PGD_PZI

  XI. 2005.-

  XII. 2007

  145 PROJEKT RUŠENJA OBJEKTOV NA PARCELI KONTROLE ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE-OBJEKT-3-HOTELKONTROLA ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE d.o.o., Zg. Brnik-Cerklje načrt rušitve k projektu PGD

  XII. 2005-

  IX. 2006

  144 PROJEKT RUŠENJA OBJEKTOV NA PARCELI KONTROLE ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE-OBJEKT-2-POSLOVNI OBJEKT-KONTROLA ZPKONTROLA ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE d.o.o., Zg. Brnik-Cerklje načrt rušitve k projektu PGD

  XII. 2005-

  IX. 2006

  143 PROJEKT RUŠENJA OBJEKTOV NA PARCELI KONTROLE ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE-OBJEKT 1-MNZKONTROLA ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE d.o.o., Zg. Brnik-Cerklje načrt rušitve k projektu PGD

  XII. 2005-

  IX. 2006

  142 HOTEL MARINŠEK – GRADNJA PRIZIDKA GOSTILNE S PRENOČIŠČIMarjan MARINŠEK, Naklo,  projekt IDP_PGD_PZI_PZR

  II. 2005-

  VIII. 2006

  141 GRADNJA ŠTIRISTANOVANJSKE HIŠESTENA d.o.o. Mavčiče-Kranj,  projekt IDZ

  VIII. 2006

  140 GRADNJA POSLOVNO-STANOVANJSKEGA OBJEKTAIC DOM d.o.o. KRANJ, Kranj,  projekt PZI_PID  (II. faza – nadz. del)

  VII. 2005-

   VII. 2006

  139 DOZIDAVA, NADZIDAVA IN REKONSTRUKCIJA STANOVANJKSE HIŠEMarinka MIKLAVČIČ, Čirče-Kranj,  projekt PGD

  XII. 2005-

   IV. 2006

  138 RUŠITEV POMOŽNEGA OBJEKTA IN GRADNJA STANOVANJSKE HIŠE Cvetka POTOČNIK in Slavko NOVAK, Zabukovje-Zg. Besnica,  projekt PGD

  X. 2005-

  II. 2006

  137 LEGALIZACIJA GOSPODARSKEGA POSLOPJA IN GARAŽEAlojz URBANC, Goriče-Golnik, projekt PGD

  XII. 2004 –

  V. 2005

  136 DOZIDAVA PRIZIDKA K GOSTINSKEMU OBJEKTUIgor LOGAR,  Preddvor,  projekt PGD

  V.- XII. 2005

  135 LEGALIZACIJA NELEGALNE STANOVANJSKO-POSLOVNE STAVBEKlementina GOLIJA-TUTTA in Cvetka GOLIJA, Stražišče-Kranj, projekt PGD

  XI. 2004 –

  XII. 2005

  134 PRENOVA ŠTUDENTSKEGA DOMA V KRANJUMESTNA OBČINA KRANJ, projekt IDZ

  – X. 2005

  133 – LEGALIZACIJA NESKLADNE GRADNJE- DOZIDAVA IN NADZIDAVA GARAŽE- REKONSTRUKCIJA STREHE- IZDELAVA POSLOVNIH PROSTOROV V DELU MANSARDENataša HAFNER BOŠTJANČIČ, Žabnica-Kranj,  projekt PGD_PZI

  – VIII. 2005

  132 GRADNJA DVOETAŽNE PARKIRNE GARAŽE OB LIKOZARJEVI CESTI V KRANJUMESTNA OBČINA KRANJ,  projekt PGD

  VI.- X. 2005

  131 LEGALIZACIJA OBSTOJEČE STANOVANJSKE HIŠEVili ROMIH, Bled,  projekt PGD

  IV.-IX. 2005

  130 LEGALIZACIJA POSLOVNEGA OBJEKTANiko SODNIKAR, Kranj,  arhitekturni posnetek obstoječega stanja

  VI. 2005

  129 RUŠITEV OBSTOJEČIH OBJEKTOV IN GRADNJA TREH STANOVANJSKIH HIŠJanez ZUPAN, Rado GALE, Vinko GALE, Naklo, projekt PGD

  I.- VI. 2005

  128 LEGALIZACIJA OBJEKTOV VRTNARIJE V KOMPLEKSU BRDO PRI KRANJUJGZ BRDO, PROTOKOLARNE STORITVE RS, Kranj,  projekt PID

  VII. 2004 — VI. 2005

  127 PODZEMNA PARKIRNA HIŠA POLEG KINA CENTER – BLEIWEISOVA KRANJMESTNA OBČINA KRANJ, Kranj,  projekt idejno programska zasnova IDZ

  VI. 2005

  126 RUŠITEV POMOŽNEGA OBJEKTA IN GRADNJA STANOVANJSKE HIŠECvetka POTOČNIK in Slavko NOVAK, Pševo-Kranj, projekt PGD

  – XI. 2005

  125 LEGALIZACIJA GOSPODARSKEGA POSLOPJA  IN GARAŽEAlojz URBANC, Goriče-Golnik,  projekt PGD

  VII. 2004-

  II. 2005

  124 RUŠENJE OBJEKTA DOMA JLA IN GRADNJA POSLOVNEGA OBJEKTA(I. FAZA – KLETNI DEL–TROETAŽNA PARKIRNA HIŠA)IC DOM d.o.o., Kranj,  projekt PID

  II. 2005

  123 GARAŽNO PARKIRNA HIŠA LESCEOBČINA RADOVLJICA, Radovljica, projekt IDZ

  – II. 2005

  122 GRADNJA NOVEGA OBJEKTA – LEGALIZACIJA S POGOJI SANACIJEBožo in Marija MARKUN, Bohinjska Češnjica-Bohinj,  projekt PGD

  XII. 2004 –

  I. 2005

  121 REKONSTRUKCIJA STANOVANJSKE HIŠEZoran KRČIČ, Kranj,  projekt IDP

  V.-XI. 2004

  120 STANOVANJSKA HIŠA LIKOZARFranc LIKOZAR, Srednja vas-Golnik, projekt IDZ

  X. 2004

  119 GRADNJA NADOMESTNE STANOVANJSKE HIŠEAlja ŽMAVC, Bobovek-Kranj,  projekt PGD/PZI

  VIII.- IX. 2004

  118 POZIDAVA ZEMLJIŠČA S STANOVANJSKIMI OBJEKTIAlojz OVSENIK,  Stražišče-Kranj,  projekt IDZ

   VIII. 2004

  117 GRADNJA VEČSTANOVANJSKIH OBJEKTOVGRADBINEC GIP d.o.o., Orehek-Kranj, projekt PGD_PZI_PID sodelovanje

  IV. 2003-

  VIII. 2004

  116 POKOPALIŠČE MAVČIČE – UREDITEV PROSTORA PRED MRLIŠKO VEŽICOMESTNA OBČINA KRANJ, Mavčiče-Kranj, ureditveni načrt

  VI. 2004

  115 NADOMESTNA GRADNJA – PRIZIDEK K POSLOVNEMU OBJEKTUMarija in Franc JUGOVIC, Zgornje Bitnje-Kranj,arhitekturni posnetek, projekt IDP

  – V. 2004

  114 REKONSTRUKCIJA POSLOVNEGA OBJEKTAMatjaž KUHAR, PECKER d.o.o., Orehek-Kranj, projekt IDZ

  V. 2004

  113 LEGALIZACIJA MEHANIČNE DELAVNICE S STANOVANJEMJože TRILAR, Drulovka-Kranj,  projekt PID

  – IV. 2004

  112 GRADNJA KOMPLEKSA SREDNJE BIOTEHNIŠKE ŠOLE KRANJ –- OBJEKT ŠPORNTNA DVORANAMINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT – LJUBLJANA, Strahinj-Kranj,  projekt PGD_PZI, sodelovanje pri projektu

  XI. 2003-

   IV. 2004

  111 GRADNJA KOMPLEKSA SREDNJE BIOTEHNIŠKE ŠOLE KRANJ –- OBJEKT ŠOLAMINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT – LJUBLJANA, Strahinj-Kranj,  projekt PGD_PZI,  sodelovanje pri projektu

  XI. 2003 –

  III. 2004

  110 GRADNJA BIVALNEGA OBJEKTASilva SEKNE ČESEN, Zgornji Brnik-Cerklje,  projekt IDP

  – II. 2004

  109 AVTOSALON FLAR (FIAT, LANCIA, ALFA ROMEO)ALPETOUR, POTOVALNA AGENCIJA d.d. KRANJ, idejno programska zasnova IDZ

  – XII. 2003

  108 POSLOVNI OBJEKT – KNJIŽNICAIC DOM d.o.o. KRANJ, projekt  IDZ

  XII. 2003

  107 LEGALIZACIJA VEČSTANOVANJSKEGA OBJEKTAEROS d.o.o., Ljubljana,  projekt PGD

  XI. 2003

  106 GRADNJA POSLOVNEGA OBJEKTA – ŠIVANJE DELOVNIH OBLEK, SKLADIŠČE IN PISARNEMarjetka ŽAGAR, Domžale,  projekt IDZ

  X. 2003

  105 POSLOVNI OBJEKT – DAVČNA UPRAVAIC DOM d.o.o. KRANJ, projekt  IDZ

  V.-X. 2003

  104 PRIZIDEK K STANOVANJSKI HIŠIFranc TOPORŠ, Kokrica-Kranj,  projekt PGD_PZI

  III.- V. 2003

  103 GRADNJA VEČSTANOVANJSKIH OBJEKTOVGRADBINEC GIP d.o.o., Orehek-Kranj, projekt PZI, izdelava detajlov, izdelava prodajnih prospektov

  VII. 2003

  102 POSLOVNI OBJEKTOBMOČNA OBRTNA ZBORNICA KRANJ,  projekt PEL

  IV. 2003

  101 POSLOVNI OBJEKTOBMOČNA OBRTNA ZBORNICA KRANJ,  projekt PID

  – IV. 2003

  100 POSLOVNI OBJEKT – GRADBINECIC DOM d.o.o., Kranj,  projekt PEL

  III. 2003

  99 POSLOVNI OBJEKT – GRADBINECIC DOM d.o.o., Kranj,  projekt PID

  III. 2003

  98 GRADNJA NADOMESTNIH OBJEKTOV, POSLOVNO DELAVNIŠKI IN SKLADIŠČNO POSLOVNI S STANOVANJIBAUIMEX d.o.o. KRANJ,  projekt PGD_PZI

  II.-V. 2003

  97 REKONSTRUKCIJA OSNOVNE ŠOLE STRAŽIŠČE – STARI OBJEKTMESTNA OBČINA KRANJ,  projekt PID

  – XII. 2002

  96 RUŠENJE OBJEKTA DOMA JLA IN GRADNJA POSLOVNEGA OBJEKTA(I. FAZA – KLETNI DEL–TROETAŽNA PARKIRNA HIŠA)IC DOM d.o.o., Kranj,  projekt PGD_PZI

  – XI. 2002

  95 PRIZIDEK OSNOVNE ŠOLE VEČNAMENSKE ŠPORTNE DVORANE IN DVORANE ZA KULTURNO DEJAVNOSTOBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM,  projekt PID

  VIII. 2002

  94 NAKUPOVALNI CENTER PRIMSKOVO KRANJprojekt IDZ

  VII. 2002

  93 GRADNJA POSLOVNO TRGOVSKEGA OBJEKTAISKRA IMPULS d.o.o. KRANJ,  projekt PID

   VII. 2003

  92 GRADNJA STANOVANJSKE HIŠEDivna BRKIČ HENDRICKX, Bitnje-Kranj,  projekt PGD

  V.- VII. 2002

  91 VEČNAMENSKA ŠPORTNA DVORANA ŠENČURObčina ŠENČUR,  projekt PID

  – VII. 2002

  90 OSNOVNA ŠOLA TRŽIČ IN VEČNAMENSKA DVORANAObčina TRŽIČ, projekt PID

  – VI. 2002

  89 MEDVODE – OBJEKT TELOVADNICEOBČINA MEDVODE,  projekt IDZ

  VI. 2002

  88 PRODAJNO SERVISNI SALON ŠKODA KRANJALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA d.d. KRANJ,  projekt PGD_PZI

  IX. 2001-

  -V. 2002

  87 POSLOVNI OBJEKT – TEMELJNI KAMENOBMOČNA OBRTNA ZBORNICA KRANJ,  delavniški načrt

  IV. 2002

  86 POSNETEK OBSTOJEČEGA STANJA IN ARHITEKTURNA UREDITEV PODSTREŠJAMarjan MARINŠEK, Naklo,  projekt PGD

  III. 2002 –

  – V. 2002

  85 REKONSTRUKCIJA OSNOVNE ŠOLE STRAŽIŠČE – STARI OBJEKTMESTNA OBČINA KRANJ,  projekt PZI

  – III. 2002

  84 SPREMEMBA NAMEMBNOSTI TRGOVSKO-GOSTINSKEGA OBJEKTA V OBJEKT Z VEČSTANOVANJSKIMI ENOTAMIEROS d.o.o., Ljubljana,  projekt PID

  – I. 2002

  83 REKONSTRUKCIJA OSNOVNE ŠOLE STRAŽIŠČE – STARI OBJEKTMESTNA OBČINA KRANJ,  arhitekt. posn. obstoj. stanja, projekt PGD/PZI

  X. 2001–

  V. 2002

  82 STANOVANJSKA HIŠA  (Jelovica)Klemen LIBNIK, Črna na Koroškem, projekt PGD

  – XII. 2001

  81 GRADNJA NADOMESTNE STANOVANJSKE HIŠE, Mojca POTOČNIK, Primskovo KRANJ,  projekt PGD_PZI

  IV.- XI. 2001

  80 ADAPTACIJA IN NOVOGRADNJA TRGOVINE S PISARNAMIMD PINK PANTER, Rado MAJCEN s.p., projekt IDZ

  IX. 2002

  79 GRADNJA INDIVIDUALNEGA STANOVANJSKEGA OBJEKTA IN DOVOZNE POTI (Jelovica)Janja in Marjan LEBAR, Šentvid-Ljubljana, projekt PGD

  – XI. 2001

  78 NADZIDAVA STANOVANJSKO POSLOVNEGA OBJEKTAMatko GOSTIŠA, Stražišče-Kranj, projekt PGD

  – X. 2001

  77 GRADNJA POSLOVNO TRGOVSKEGA OBJEKTAISKRA IMPULS d.o.o. KRANJ,  projekt PGD_PZI

  I.-IX. 2001

  76 GRADNJA STANOVANJSKE HIŠE (Jelovica), projekt PGD

  – VII. 2001

  75 POSLOVNI OBJEKT KRANJ – DAVČNA UPRAVAIC DOM d.o.o. KRANJ,  projekt idejno programska zasnova IDZ

  VII. 2001

  74 GRADNJA POČITNIŠKE HIŠICE  (montažne)Pavel VIDE, Zdenska vas-Dobrepolje, projekt PGD

  V.- VI. 2001

  73 GRADNJA STANOVANJSKE HIŠE  (Jelovica)Tomaž MARČUN, Žiganja vas-Križe pri Tržiču, projekt PGD

  – VI. 2001

  72 STANOVANJSKA HIŠA  (Jelovica)Jernej ZUPANČIČ, Šmarca-Kamnik, projekt PGD

  – IV. 2001

  71 GRADNJA SKLADIŠČMilan in Anica KEPIC,  Vopovlje-Cerklje,  projekt PGD_PZI_PID

  III. 2001-

  V. 2002

  70 STANOVANJSKA HIŠADavid ZORMAN, Bela-Preddvor,  projekt PGD_PZI

  – I. 2001

  69 GRADNJA STANOVANJSKE HIŠE  (Jelovica)Danko in Darinka BAŠIČ, Tolmin, projekt PGD

  – I. 2001

  68 PRIZIDEK K ZDRAVSTVENEMU DOMU KRANJProjekt idejno programske zasnove IDZ

  – XII. 2000

  67 GRADNJA STANOVANJSKE HIŠE IN RUŠITEV OBSTOJEČESimon OMEJEC, Breg ob Kokri-Preddvor, projekt PGD

  II.-XII. 2000

  66 STANOVANJSKA HIŠA  (Jelovica)BEZNIK, projekt PGD

  X.-XI. 2000

  65 GRADNJA STANOVANJSKO POSLOVNEGA OBJEKTA , PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV   (Jelovica)Maja ŠPENDAL, Bizovik-Ljubljana, projekt PGD

  – X. 2000

  64 STANOVANJSKA HIŠA  (Jelovica)Roman BAŠELJ, Ožbolt-Škofja Loka, projekt PGD

  VIII.-IX. 2000

  63 STANOVANJSKA HIŠA S POSLOVNIM PROSTOROM – PISARNA  (Jelovica)Sergeja in Tomaž HUMAR,  Stranje-Kamnik,  projekt PGD

  – IX. 2000

  62 STANOVANJSKA HIŠA  (Jelovica)Blaž KAVČIČ, Forme-Škofja Loka, projekt PGD

  VII.-X. 2000

  61 MESTNO JEDRO KRANJ – UREDITEV MAISTROVEGA TRGAMESTNA OBČINA KRANJ, projekt arhitekturne ureditve

  VI. 2000

  60 MONTAŽNA STANOVANJSKA HIŠA  (Jelovica)Nataša ŠILIH, Šentilj pod Turjakom-Mislinja,  projekt PGD

  V.-VI. 2000

  59 STANOVANJSKA HIŠA DEBEVECJanez DEBEVEC,  Kranj,  projekt PGD

  II.- V. 2000

  58 GRADNJA PRIZIDKA OB TRGOVSKEM CENTRU »TC-DOM« NAKLOMERKUR d.d., Naklo,  projekt PGD_PZI

  III.- V. 2000

  57 OZNAČEVANJE KRANJA – NATEČAJ – POZICIONIRANJE OGLAŠEVALSKIH TABEL, sodelovanje s firmo Toja Propaganda d.n.o.

  II. 2000

  56 SEJEMSKI RAZSTAVNI PROSTOR LESNINALESNINA Ljubljana, načrt postavitve sejemskega razstavnega prostora

  II. 2000

  55 MONTAŽNA STANOVANJSKA HIŠA  (Jelovica)Boštjan in Agata ŠMUC,  Krašce-Moravče,  projekt PGD

  I.-II. 2000

  54 POSLOVNI OBJEKTOBMOČNA OBRTNA ZBORNICA LJUBLJANA ŠIŠKA,  sodelovanje pri projektu PGD

  I.-III. 2000

  53 MONTAŽNA HIŠA TORKAR  (Jelovica Silva)TORKAR,  projekt IDZ

  I. 2000

  52 STANOVANJSKA HIŠA  (Jelovica)Filomena KRISTL,  Dol-Ljubljana,  projekt PGD

  XII. 1999 –

  – I. 2000

  51 MONTAŽNA HIŠA ŽIŽEK (Jelovica S 4-40)Marko ŽIŽEK,  projekt IDZ

  XI. 1999

  50 MONTAŽNA HIŠA S 4-40  (Jelovica)Tipski projekt, vnos v računalnik – digitaliziranje projekta

  XI. 1999

  49 MONTAŽNI POSLOVNI OBJEKTADRIA AIRWAYS, Aerodrom-Ljubljana,  projekt idejne zasnove IDZ

  XII. 1999

  48 ALPETOUR REMONT – POSLOVNI OBJEKT – FASADEAVPETOUR REMONT Kranj,  načrt obdelave fasade

  XII. 1999

  47 REKONSTRUKCIJA OBJEKTA SKLADIŠČ – SILOSOV MOČNIH KRMILKŽK – ŠKOFJA LOKA,  projekt PGD

  X.1999 –

  – II. 2000

  46 GRADNJA NADOMESTNEGA POSLOVNO STANOVANJSKEGA OBJEKTAPolona KALAN, Kranj, projekt idejno programske zasnove IDZ

  X. 1999

  45 MONTAŽNA HIŠA VRBICA  (Jelovica S8-40)Rok VRBICA,  Moše-Medvode,  projekt PGD

  X. 1999

  44 POSLOVNI OBJEKT S KONCERTNO DVORANO KRANJISKRA COMMERCE TRGOVINA d.o.o., Idejno programska zasnova IDZ

   X.-XII. 1999

  43 MERKUR – SKLADIŠČNA HALA LESCEMERKUR d.d. NAKLO, projekt PGD

  IX.-X.. 1999

  42 ADAPTACIJA IN SPREMEMBA NAMEMBNOSTI VOJAŠNICE ŠKOFJA LOKA II. FAZA, CENTER ZA SOCIALNO DELO ŠKOFJA LOKAMinistrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ljubljana,  projekt PGD

  – IX. 1999

  41 VOJAŠNICA ŠKOFJA LOKA – REKONSTRUKCIJA IN SPREMEMBA NAMEMBNOSTI V POSLOVNI OBJEKT SOCIALNEGA SKRBSTVAOBČINA ŠKOFJA LOKA,  sodelovanje pri projektu PGD_PZI

  VII. 1999

  40 POSLOVNI OBJEKTOBMOČNA OBRTNA ZBORNICA LJUBLJANA ŠIŠKA,  sodelovanje pri projektu IDZ

  VII. 1999

  39 INDIVIDUALNA STANOVANJSKA MONTAŽNA HIŠA »DRAGA« (Jelovica)Nevenka LAPČEVIČ, Jesenice, projekt PGD

  – VII. 1999

  38 POSLOVNI OBJEKTOBMOČNA OBRTNA ZBORNICA KRANJ,  idejni projekt – vizualizacija umestitve v prostor – fotomontaža

  V. 1999

  37 MONTAŽNA HIŠA DRAGA (Jelovica)Tipski projekt, vnos v računalnik – digitaliziranje projekta

  V. 1999

  36 OBJEKT VOJAŠNICE STANETA ŽAGARJA KRANJ, REKONSTRUKCIJA PODSTREŠJAVOJAŠNICA STANETA ŽAGARJA KRANJ,  projekt arhitekture PGD

  IV.-V. 1999

  PROJEKTI V PODJETJU »DRUŠTVO TEKTON« 

  35 REKONSTRUKCIJA POSLOVNEGA OBJEKTA STIL INŽENIRINGSTIL INŽENIRING d.o.o., Dobrunje-Ljubljana,  projekt PGD_PZI

  II. – IV. 1999

  34 ŠPORTNI STADION KRANJ – PROJEKT SANACIJE ODVODNJAVANJA IN KANALIZACIJE TER ZAŠČITA OSNOVNE KONSTRUKCIJEMESTNA OBČINA KRANJ,  projekt PZI

  I. – II. 1999

  33 HIŠA ZEČEVIČMilan ZEČEVIĆ, Tržič, projekt arhitekture IDP

  I. 1999

  32 EMONSKA KLET – PIVNICAEMONSKA KLET, Ljubljana, projekt notranje opreme

  – XII. 1998

  31 PIZZERIA – PROJEKT NOTRANJE OPREMEZoran ANŽIČ, Cerklje, projekt notranje opreme

  1998

  30 FOKUS KRANJ – GOSTINSKI LOKALMetod ŠENK, Kranj,  projekt notranje opreme,  projekt PGD

   X. 1998

  29 STANOVANJSKA HIŠA BLEIWEISSBLEIWEISS, projekt IDP

  X. 1998

  28 EMONSKA KLET – PIVNICAEMONSKA KLET, Ljubljana, programsko arhitekturna shema prenove

  X. 1998

  27 STANOVANJSKA OPREMA JEKOVECJEKOVEC, Kranj, notranja oprema jedilnice

  X. 1998

  26 FOKUS KRANJ – GOSTINSKI LOKALMetod ŠENK, Kranj,  projekt notranje opreme,  idejni projekt

  IX. 1998

  25 STANOVANJSKA HIŠA ROPRETROPRET, Šenčur, projekt arhitekture PGD

  1998

  24 ŠPORTNI STADION KRANJ – OBJEKT TRIBUNE – GOSTINSKI LOKALMESTNA OBČINA KRANJ,  projekt notranje opreme PGD/PZI

  VII. 1998

  23 ŠPORTNI STADION KRANJ – OBJEKT TRIBUNE – GOSTINSKI LOKALMESTNA OBČINA KRANJ,  projekt notranje opreme, idejni projekt

  VI. 1998

  22 KATALOG TIPSKIH HIŠ – LIST KATALOGA PRIMERA TIPSKE HIŠEGrafični prikaz tlorisov, prerezov in fasade, mer in površin

  VI. 1998

  21 ŠPORTNI STADION KRANJ – OBJEKT TRIBUNE – GOSTINSKI LOKALMESTNA OBČINA KRANJ,  idejno prezentacijski projekt

  VI. 1998

  20 PRIZIDEK K STANOVANJSKI HIŠI TIČARMatjaž TIČAR,  Preddvor,  projekt arhitekture PGD

  V. 1998

  19 STENSKI PANO, KULISA ZA TISKOVNE KONFERENCEStranka SDS,  parlament Ljubljana,  grafična zasnova in izvedbeni projekt

  IV. – V. 1998

  18 PRIZIDEK K STANOVANJSKI HIŠI CILKA ŠESTCilka ŠEST, Orehek-Kranj,  projekt arhitekture PGD

  III. – IV. 1998

  17 ŠPORTNI STADION KRANJ – PROJEKT SANACIJE ODVODNJAVANJA IN KANALIZACIJE TER ZAŠČITA OSNOVNE KONSTRUKCIJEMESTNA OBČINA KRANJ,  idejni projekt

  XII. 1997 –

  – I. 1998

  16 NOTRANJA OPREMA TURISTIČNE AGENCIJETURISTIČNA AGENCIJA PELIKAN,  Kranj,  projekt notranje opreme

  I. 1998

  15 STANOVANJSKA OPREMA JEKOVECJEKOVEC, Kranj, notranja oprema predsobe

  XII. 1997

  14 BLEIWEISSOV TRGMESTNA OBČINA KRANJ,  projekt urbanistične ureditve

  XI. 1997

  13 GORENJSKA BANKA – EKSPOZITURE JESENICE IN ŠKOFJA LOKANatečajni idejni projekt notranje opreme

  XI.-XII. 1997

  12 VINO PIVO KRANJArhitekturni posnetek obstoječega stanja nadstropja

  IX. 1997

  11 ZLATARNA RANGUS, KranjProjekt notranje opreme

  IX.-XI. 1997

  10 KATALOG TIPSKIH HIŠ – LIST KATALOGA PRIMERA TIPSKE HIŠEGrafični prikaz tlorisov, prerezov in fasade, mer in površin

  VII. 1997

  9 STANOVANJSKA OPREMA JEKOVECJEKOVEC, Kranj, notranja oprema kopalnice

  VI.-IX. 1997

  8 STANOVANJSKA OPREMA NA GOSPOSVETSKI KRANJKranj, notranja oprema kuhinje in spalnice s tušem

  VI. 1997

  7 MONTAŽNA HIŠA JELOVICAPrireditev tipskega projekta – idejni načrt

  VI. 1997

  6 GOSTINSKI LOKAL – PUB SLAVNIKĐevo KERIĆ, Ljubljana,  projekt notranje opreme

  V.-VI. 1997

   PROJEKTI V BIROJU ERJAVEC TRSTENIK

  5 FRIZERSKO PEDIKERSKI LOKAL DUK – NOTRANJA OPREMADUK-DOM UPOKOJENCEV KRANJ, projekt notranje opreme

  XII. 1996 –

  – I. 1997

  4 STANOVANJSKO POSLOVNI OBJEKT DANILOVIČDanilovič, idejni projekt, sodelovanje pri projektu

  XII. 1996

  3 ZASTEKLITEV VRTNE LOPE Z DETAJLINačrt za izvedbo

  XI. 1996

  2 ŽELEZARNA JESENICE – INDUSTRIJSKA HALA – IZMERA OBJEKTA IN ARHITEKTURNI POSNETEK, Jesenice, sodelovanje pri projektu

  XI. 1996

  1 NOTRANJA OPREMA GALERIJE KLEMENČIČKLEMENČIČ, izvedbeni načrt vitrine, tv omarice in mize

  XI. 1996

  ZAPOSLITEV V PODJETJU JELOVICA ŠKOFJA LOKA MONTAŽNI OBJEKTI – ODDELEK ZA TEHNOLOGIJO IN RAZVOJ

  Delo na področju uvajanja standardov kakovosti ISO-9001 v celotnem proizvodnem procesu montažnih hiš od nabave materialov do prodaje in nadaljne sledljivosti izdelkov. Katalogiziranje celotnih detajlov in sestavnih elementov montažnih hiš malostenskega in velikostenskega sistema.

  II. 1995 –

  – X. 1996

   ZAPOSLITEV V PODJETJU ISKRA KIBERNETIKA V ODDELKU RTS – RAZVOJNO TEHNOLOŠKI CENTER – ODDELEK ZA INDUSTRIJSKO IN GRAFIČNO OBLIKOVANJE

  Delo na področju industrijskega in grafičnega oblikovanja. Računalniško delovno mesto – zasnova računalniške mize z ergonomskimi delovnimi prilagoditvami – diplomska naloga – izdelava prototipa. Pripravniška naloga – oblikovanje namiznega grafoskopa z izdelavo serije skic idejne zasnove kot pripravniške naloge. Sodelovanje pri oblikovanju ultrazvočnega defektoskopa, označevalnih informacijskih panojev, zasnovah in postavitvah sejemskih razstavnih prostorov, sodelovanje pri oblikovanju stenskih ur, grafično oblikovanje celostne podobe komercialnih prospektov podjetja, oblikovanje logotipov podjetij.

  VI. 1986 –

  – XII. 1990